12. květen 2020 vyz

Zasedání Vědecké rady

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 11.06.2020 14:00 - 16:00


Veřejné přednášky:

1. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (habilitační řízení v oboru stomatologie)

habilitační přednáška: Osteonekróza čelistí způsobená léčivy

 

2. doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (řízení ke jmenování profesorem v oboru chirurgie)

profesorská přednáška: Nové trendy v jaterní chirurgii

 

3. doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (řízení ke jmenování profesorem v oboru chirurgie)

profesorská přednáška: Vývoj léčby aneuryzmatu břišní aorty - minulost, současnost, budoucnost

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém