24. srpen 2020 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 30.09.2020 18:00 - 20:00


Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

  1. Teřl M., Krákorová G.:  Profesor Miloš Pešek, člověk a lékař /10 min/
  2. Svatoň M.: Komedikace jako možný prediktor účinnosti imunoonkologické léčby /10 min/
  3. Krákorová G.:  Indikace preventivního mediastinálního stážování u resekabilních karcinomů plic /10 min/
  4. Havel D.: Transformace plicní JIP do COVIDového centra intenzivní péče /10 min/
  5. Pešek M.: Poděkování lékařům a sestrám Kliniky pneumologie a ftizeologie za uplynulé období  /10 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém