25. listopad 2020 dvomi

KlasifiKon 2020

místno konání: on-line
datum konání: 02.12.2020 09:00 - 16:45


Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci KlasifiKon 2020, která se koná 2. prosince 2020 v čase 9:00–16:45 virtuálně v prostředí Microsoft Teams

Hlavními tématy letošního pátého ročníku konference budou:

  • klasifikace a terminologie vzácných onemocnění,
  • implementace klasifikací v klinických informačních systémech, 

Dále budou diskutovány například aktualizace českého překladu MKF, aktualizace MKN-10, příprava MKN-11, CZ-DRG 3.0 pro rok 2021 a přehledy v dalších oblastech. 

Doplňující informace, aktuální program a registrační formulář naleznete na adrese https://klasifikon.uzis.cz/ 

Hlavními organizátory akce jsou Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Na programu se podílí i Univerzita Karlova. 

Kapacita akce je 300 účastníků.

Ukončení registrace je 27. listopadu 2020. 

Kontaktní osoby:

Martina Pokorná /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
martina.pokorna@uzis.cz 

Ing. Eva Vaisová /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
eva.vaisova@uzis.cz 

MUDr. Miroslav Zvolský /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
miroslav.zvolsky@uzis.cz

Programový výbor akce:
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
Bc. Anna Arellanesová
Ing. Martin Zeman, DMS
MUDr. Antonín Šípek, CSc.
MUDr. Miroslav Zvolský 

Konference KlasifiKon 2020 je pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém