10. září 2021 dvomi

Pozvánka na zasedání AS

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 16.09.2021 15:00 - 16:00


P O Z V Á N K A
na zasedání Akademického senátu LF v Plzni, které se uskuteční dne
16. září 2021 od 15:00 hod ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu LF

Program jednání:

  1. Vystoupení kandidáta na rektora - prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
  2. Slovo děkana - prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
  3. Případ studenta Švece - Mgr. Šoukal
  4. Schválení dodatku ke smlouvě s GEMO - Mgr. Šoukal
  5. Ostatní

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
předseda AS LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém