25. listopad 2021 dvomi

Večer Neurologické kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 08.12.2021 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. Z. Poklopová

  1. Peterka M.: Novinky v léčbě roztroušené sklerózy/18 min/
  2. Kotas R., Slach O., Jelínek F.: Monoklonální protilátky proti CGRP – nová perspektiva léčby migrény /20 min/
  3. Rohan V., Vacovská H., Ševčík P., Rytířová G., Mračková J., Holečková I.: Neurologické prognózování nemocných po resuscitaci pro zástavu oběhu /15 min/
  4. Potužník P.: Ultrazvuková korelace syndromu karpálního tunelu s EMG /15 min/
  5. Vejskal J., Kotas R., Potužník P.: Stiff-person syndrom /15 min/

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR. 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni 

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém