30. listopad 2021 dvomi

Webinář: Lipáza vs. amyláza: kdy indikovat a čemu věřit

místno konání: on-line
datum konání: 09.12.2021 14:00 - 15:00


Živý přenos proběhne ve čtvrtek 9. 12. 2021 ve 14:00.

Přednášet bude MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., z Ústavu klinické biochemie a hematologie. 

Akutní pankreatitida (AP) patří k nejčastějším náhlým příhodám břišním. Laboratorní markery spolu se zobrazovacími metodami významně přispívají v diagnostice a určení prognózy AP. Hlavními klinicky používanými markery v tomto kontextu jsou sérová lipáza a sérová + močová amyláza. Projdeme si jejich diagnostické a prognostické vlastnosti u AP, uvedeme aktuální doporučení a ekonomické aspekty. Zmíníme také další nadějné markery, které mohou přispívat ke stratifikaci nemocných s AP (prokalcitonin, multifaktoriální skóre, miRNA). 

Webinář můžete sledovat online:

Záznam a testové otázky budou zveřejněny zde v kurzu: https://postudium.cz/course/view.php?id=627 (zpravidla do 2 pracovních dnů od konání akce) 

Účast na webinářích a jejich online sledování je zdarma, vydání certifikátu je podmíněno absolvováním krátkého testu, zhlédnutím prezentace a úhradou částky 200 Kč. Studenti a zaměstnanci Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a synlab czech s.r.o. mají vydání certifikátu zdarma. 

Další informace k platbám najdete v sekci "Poplatky a předplatné": https://postudium.cz/mod/page/view.php?id=6704

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém