22. prosinec 2021 dvomi

Den otevřených dveří na Lékařské fakultě v Plzni

místno konání: UNIMEC, Alej Svobody 76, Plzeň
datum konání: 26.01.2022 09:00 - 16:00


Každým rokem zveme uchazeče o studium, aby si přišli prohlédnout fakultu a získali podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. 

Proběhne ve středu 26. ledna od 9 do 14 hodin v Univerzitním medicínském centru UNIMEC, Alej Svobody 76, Plzeň.

Program:

9:00 a 12:00
Jak se studuje na Lékařské fakultě v Plzni
 – přednáška proděkana pro studium prof. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. (identická přednáška v oba časy) vás provede studiem od jeho základů až ke klinické medicíně, vysvětlí jeho strukturu, logiku a návaznosti.

Přednáška potrvá cca 20 minut a po ní vám vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková prakticky předvede podávání přihlášek.

Po přednášce bude prostor na dotazy „naživo“ nebo u stánku studijního oddělení, kde budou informace podávat referentky jednotlivých studijních programů. 

10:00 a 13:00

V mezičase mezi přednáškami se vám ve vestibulu a přilehlých prostorách představí studentské spolky, které na fakultě působí. 

Už teď se také můžete podívat na to, jak o naší fakultě mluví její děkan prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., a o studentském životě medik z 6. ročníku Martin Polívka. A na netradiční video prohlídku fakulty vás zveme spolu s investigativním novinářem Jankem Rubešem (#honestguide).

Těšíme se na vás ve středu 26. ledna!

Co vás často zajímá: Přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 28. 2. 2022. Přijímací zkoušky se konají 6. 6. 2022. Skládají se z písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test obsahuje z každého předmětu 25 otázek. Správná je vždy jen jedna odpověď a je za ni 1 bod. Při nesprávné odpovědi se body neodečítají. Detailní informace k přijímačkám najdete zde.
V současnosti je možné se přihlásit na 
přípravné kurzy k přijímačkám.

Pozvánka na akci (docx)

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém