17. květen 2022 hor

Komercializace výzkumných výsledků

místno konání: Modrá posluchárna, UniMeC LFP UK
datum konání: 08.06.2022 13:00 - 15:00


Projekt Chaperon Vás zve na seminář

Komercializace výzkumných výsledků 

KDY: 8. 6. 2022, 13.00

KDE: Modrá posluchárna, UniMeC LFP UK, Alej Svobody 76/1655, Plzeň


Program:

13.00–13.20: Mgr. Adam Šoukal (LFP)
Standardní komercializační plán s ohledem na duševní
vlastnictví Biomedicínského centra a související projekty


13.20–13.40: Ing. Iva Machová, Ph.D. (LFP)
Transfer technologií z pohledu investora – příklady z praxe


13.50–14.10: Ing. Jiří Vrána, Ph.D. (ZČU)
Úložiště energie – z laboratoře do sítě


14:10–14.30: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (LFP)
Transfer technologií v mikrobiologické diagnostice:
strategie a zkušenosti


14:30–14.50: doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D. (LFP)
Od pipety po patent aneb Jak “ocenit” poznatek
pro ochranu duševního vlastnictví?

 

Vstup volný bez registrace

 

Seminář je součástí projektu Chaperon podpořeného programem Horizont 2020 Evropské unie v rámci grantové dohody Nº856620.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém