10. říjen 2016 pemi

Postgraduální lékařské dny

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 07.02.17(13:00) 09.02.17(18:00)


Postgraduální lékařské dny – Plzeň 2017

 

Místo konání:       Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 323 18

Datum konání:     7.2.,  8.2.,  9.2. 2017 od 13 hod.  (úterý, středa, čtvrtek) 

Pořádá:               Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni, Spolek lékařů v Plzni,

                                                     Fakultní nemocnice v Plzni

                                           ve spolupráci s OS ČLK Plzeň – město

 

Více na POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY V PLZNI 2017

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém