25. leden 2017 pemi

Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 22.02.2017 18:00 - 22:00


22. 2. 2017 Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

1. Pešta M., Babuška V.: Slovo úvodem /5 min/
2. Dvořák P., Hlaváč V., Mohelníková-Duchoňová B., Liška V., Pešta M., Souček P.:
Expresní profily genů pro ABC transportní proteiny a jejich význam u vybraných
solidních nádorů /15 min/
3. Dlouhý M., Kulda V., Babuška V.: MikroRNA jako biomarkery poruch koagulace
/15 min/
4. Kučerová A., Černá V., Mayer O., Hromádka M., Pešta M.: MikroRNA a infarkt
myokardu /15 min/
5. Hrdá K., Kulda V., Pešta M., Svatoň M., Pešek M., Babuška V.: Prognostický
a prediktivní význam mikroRNA u paliativně léčených pacientů
s dlaždicobuněčným karcinomem plic /15 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém