21. únor 2017 pemi

Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 08.03.2017 18:00 - 22:00


8.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

1. Fínek J., Ferda J., Skálová A., Novotný Z.: Léčba generalizovaného endometroidního
karcinomu progestinem /15 min/
2. Fiala O., Pitule P., Hošek P., Liška V., Šorejs O., Brůha J., Vyčítal O., Topolčan O.,
Fínek J.: Význam exprese miR-126 a miR-664 u pacientů s metastatickým
kolorektálním karcinomem léčených bevacizumabem /15 min/
3. Matějka V.M., Vlasák P., Fínek J.: Kompletní radiologická remise diseminovaného
high-grade serosního adenokarcinomu ovaria po léčbě carboplatina + paclitaxel +
bevacizumab /15 min/
4. Vojtíšek R., Korčáková E., Mařan J., Šorejs O.: Jak dostat nádory konečníku do
polepšovny /15 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni