21. únor 2017 pemi

Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 08.03.2017 18:00 - 22:00


8.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

1. Fínek J., Ferda J., Skálová A., Novotný Z.: Léčba generalizovaného endometroidního
karcinomu progestinem /15 min/
2. Fiala O., Pitule P., Hošek P., Liška V., Šorejs O., Brůha J., Vyčítal O., Topolčan O.,
Fínek J.: Význam exprese miR-126 a miR-664 u pacientů s metastatickým
kolorektálním karcinomem léčených bevacizumabem /15 min/
3. Matějka V.M., Vlasák P., Fínek J.: Kompletní radiologická remise diseminovaného
high-grade serosního adenokarcinomu ovaria po léčbě carboplatina + paclitaxel +
bevacizumab /15 min/
4. Vojtíšek R., Korčáková E., Mařan J., Šorejs O.: Jak dostat nádory konečníku do
polepšovny /15 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém