21. únor 2017 pemi

Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 15.03.2017 18:00 - 22:00


15.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

1. Hořák P.: M.Perthes – současné léčebné trendy, diferenciální diagnostika, kazuistika
/7 min/
2. Zeman J., Matějka J., Belatka J., Matějka T.: Spinální stenóza u stárnoucí páteře
/7 min/
3. Koudela K.jr: Komplikace po aplikaci totální endoprotézy kolenního kloubu
u pacienta se syringomyelií – kazuistika /5 min/
4. Pavelka T., Weisová D., Salášek M.: FLOATING HIP – naše zkušenosti s léčením
/7 min/ .
5. Toman M., Malotín T.: Přínos magnetické rezonance u pacientů se zlomeninou krčku
femuru /5 min/
6. Zeman P.: Současný koncept a nejnovější trendy rekonstrukce předního zkříženého
vazu kolena /7 min/
7. Matějka T., Zeman J., Belatka J., Matějka J.: Histochemické změny svalů po otevřené
a miniinvazivní stabilizaci poranění T/L páteře /7 min/
8. Vyskočil V.: Ovlivňuje věk a nutriční stav typ zlomeniny u diabetiků II.typu ve
srovnání s normální populací? /7 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém