19. duben 2017 pemi

Večer Ústavu imunologie a alergologie

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 31.05.2017 18:00 - 22:00


31.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie

předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

  1. Galanská R., Vachová M., Panzner P.: Uplatnění mobilní aplikace AllergyMonitor v klinické praxi  /15 min/
  2. Hanzlíková J., Vachová M.: Reakce anafylaktického typu při úvodu do celkové anestezie – kazuistika   /15 min/
  3. Liška M.: Specifická alergenová imunoterapie: status praesens  /20 min/
  4. Vachová M., Vlas T., Panzner P.: Rizikové faktory u pacientů s alergií na hmyzí jed, srovnání pacientů s alergií na včelí x vosí jed  /20 min/
  5. Vlas T., Vachová M., Panzner P.: Změny v parametrech buněčné imunity v průběhu specifické alergenové imunoterapie /20 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém