21. duben 2017 pemi

Zasedání Akademického senátu LF v Plzni

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 27.04.17(15:00) 27.07.17(17:00)


P O Z V Á N K A

na zasedání
Akademického senátu LF v Plzni,
které se uskuteční dne

 

27. dubna 2017

od 15:00 hod

 ve velké posluchárně

Šafránkova pavilonu LF

 

Program:

15.00

Zahájení jednání, kontrola zápisu (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)

15.10

Slovo děkana LFP prof. MUDr. Kreuzberga, CSc.

15.20      

Ekono   Projednání a schválení legislativních změn na doporučení Legislativní komise AS (Mgr. Šoukal, prof. MUDr. Filipovský, CSc.)

15.40

Projednání a schválení plánovaného rozpočtu a FRIM a doporučení Ekonomické komise AS (ing. Klečková, doc. MUDr. Moláček, Ph.D.)

16.00

Schválení termínů zasedání AS LFP v roce 2017

16.05

Různé

 

-         doplnění členů Komise pro udělení Ceny Jaroslava Slípky

 

 

 

 

   

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

předseda AS LFP                  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni