30. květen 2017 pemi

Jednání Akademického senátu LF v Plzni

místno konání: Modrá posluchárna LFP
datum konání: 22.06.2017 15:00 - 18:00


P O Z V Á N K A

 

na slavnostní zasedání

Akademického senátu LF v Plzni,

které se uskuteční dne

 

 22. června 2017

od 15:00

v Modré posluchárně LFP

 

za účasti

 

prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA,

rektora UK

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni