21. srpen 2017 pemi

Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 20.09.2017 18:00 - 22:00


20.9.   Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství

předsedá: MUDr. E. Pohořalá

Slavnostní večer k významnému životnímu jubileu dlouholetých pracovníků ústavu MUDr. Květuše Zikmundové, CSc. a MUDr. Jaroslava Kotrby

  1. Čeledová L.: Historie a perspektivy Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP  /10 min/
  2. Honzák R.:  Komunikace s obtížným pacientem v ordinaci  /60 min/
  3. Neméth F., Babčák M.: Súčasný stav geriatrie na Slovensku  /30 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém