12. září 2017 dvomi

Kongres Morfologie 2017

místno konání: Šafránkův pavilon
datum konání: 10.09.17 12.09.17


Od 10. do 12. září 2017 se v Plzni koná 50. Mezinárodní anatomický kongres a 54. Lojdovo histochemické symposium. Hostitelem je Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy.

Pod záštitou České anatomické společnosti a České společnosti histo- a cytochemické se na Šafránkově pavilonu v Plzni sejdou přední odborníci oborů anatomie, histologie, histochemie a cytochemie. Probíranými tématy jsou zejména:

  • Kmenové buňky a biologie nádorů
  • Morfogeneze a vývojová biologie
  • Experimentální morfologie
  • Neurovědy
  • Klinická anatomie
  • Výuka anatomie, histologie a embryologie

Na konferenci vystoupí řada zahraničních hostů – kromě evropských (Univerzita v Salzburgu/Rakousko, Univerzita v Lille/Francie, Univerzitní nemocnice v Jeně/Německo, Veterinární univerzita ve Vídni/Rakousko) také například z Univerzity Jižní Floridy (Tampa, USA).

Tato významná odborná událost v západočeském regionu se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., děkana Lékařské fakulty UK v Plzni, prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. a hejtmana Plzeňského kraje, Josefa Bernarda. Na konferenci je zaregistrováno 120 účastníků z České republiky i zahraničí.

www.morphology2017.cz

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém