5. říjen 2017 dvomi

Empatie a terapeutický vztah

místno konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů LFP, alej Svobody 76
datum konání: 15.12.2017 11:45 - 13:45


Přednosta Psychiatrické kliniky srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na druhou sérii otevřených přednášek z lékařské psychologie a etiky. Vstup volný.

Libiger

Přednášející: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., FCMA

Prof. Jan Libiger je profesorem psychiatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a členem České lékařské akademie. Pracuje na psychiatrii 45 let. Byl přednostou Psychiatrické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové v letech 1999-2013 a primářem kliniky Psychiatrického centra Praha v letech 1992-1999. Dlouhá léta přednášel a učil Psychiatrii a Lékařskou psychologii na Psychiatrické klinice LF UK v Hradci Králové. V letech 1978-9 a 1990-92 byl stipendistou a později hostujícím pracovníkem v USA. Profesorem psychiatrie se stal v r. 1995. Zajímá se o klinickou psychiatrii a psychopatologii. Vedl českou účast na mezinárodní psychofarmakologické studii EUFEST, je členem mezinárodních psychiatrických společností.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém