5. říjen 2017 dvomi

Vývojová psychologie

místno konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů LFP, alej Svobody 76
datum konání: 05.01.2018 11:45 - 13:45


Přednosta Psychiatrické kliniky srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na druhou sérii otevřených přednášek z lékařské psychologie a etiky. Vstup volný.

Chmelařová

Přednášející: Mgr. Dana Chmelařová

Mgr. Dana Chmelařová pracuje jako klinický psycholog ve FN Plzeň od roku 1990. Nejprve působila na Neurologické klinice, v letech 2008-2010 na Neonatologickém oddělení a v Centru vývojové péče (v tomto období také spoluorganizovala kurzy přípravy k porodu, kde přednášela na téma vývojová psychologie a komunikace s dítětem). Od roku 2010 pracuje na Psychiatrické klinice a zároveň jako odborný asistent na LF UK Plzeň. Komunikaci a psychologii pro zdravotnické pracovníky vyučovala na SZŠ a Západočeské univerzitě Fakulty zdravotnických studií. Její odborná praxe zahrnuje diagnostiku v rozsahu klinické psychologie, neuropsychologie a vývojové psychologie, ale také psychoterapii a poradenství. Jako terapeut využívá výcviku v Leunerově kathatymně imaginatniví technice a také své zkušenosti s taneční a pohybovou terapií. Je autorkou projektu „Tanec pro tělo a duši“.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém