1. listopad 2017 pemi

Večer Kliniky zobrazovacích metod

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 15.11.2017 18:00 - 22:00


15.11.   Večer Kliniky zobrazovacích metod

předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

  1. Ferda J., Ferdová E., Baxa J., Hes O., Ňaršanská A., Fínek J.:  Glykolytická aktivita, receptorový status a agresivita karcinomu prsu /20 min/
  2. Mírka H., Ferda J., Pavel V., Krákorová G., Mukenšnabl  P.: Zobrazení  adenokarcinomu s lepidickým růstem pomocí HRCT   /20 min/
  3. Tupý R., Kastner J., Fiedler J.: Magnetická rezonance a progresivní multifokální leukoencefalopatie v souvislosti s moderní léčbou roztroušené sklerózy  /20 min/
  4. Baxa J., Ferda J., Řehulka H., Dvořák M.:  Virtuální pitva pomocí CT ve forenzní medicíně /20 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém