23. listopad 2017 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: V přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 06.12.2017 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.
Program večera je věnován MUDr. Františku Brůhovi, který v tomto roce prožívá významné životní jubileum.

  1. Pešek M.: Úvodní slovo – Dr. František Brůha – významné životní jubileum /5 min/ 
  2. Krákorová G., Vojtíšek R., Ferda J., Pešek M.: Týmová spolupráce při léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem /10 min/ 
  3. Zeman J., Havel D.: Hyperinflace plic a koronární ischemie – kazuistické sdělení /10 min/ 
  4. Aubrecht J.: Kazuistika pacienta s translokací genu ALK /10 min/
  5. Růžičková-Kirchnerová O., Bergerová T., Mukenšnabl P., Baxa J.: Recidivující rozpadová plicní ložiska /10 min/ 
  6. Blažek J., Růžičková-Kirchnerová O., Havel D., Dvořák M., Mukenšnabl P., Pešek M.: Generalizovaná malignita – diagnóza s pomocí PET/CT – kazuistika /10 min/ 
  7. Pešek M., Vaněček T.: Naše první zkušenosti s genetickým vyšetřením karcinomu plic technikou masivně paralelního sekvenování /10 min/ 

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc. Doc. MUDr. I. Chytra, CSc. 
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém