23. listopad 2017 dvomi

Večer Stomatologické kliniky

místno konání: V přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 20.12.2017 18:00 - 20:00


  1. Hauer L., Andrle P., Richtr P., Hrušák D., Genčur J., Jambura J., Pošta P., Hostička L.: Současné možnosti chirurgické léčby orofaciálních malignit ve FN v Plzni /10 min/
  2. Jambura J., Hauer L., Genčur J., Hrušák D., Andrle P., Hostička L., Pošta P.: Využití neuromonitorace n. facialis v traumatologii orofaciální oblasti - 2 kazuistiky /10 min/
  3. Pošta P., Hrušák D., Andrle P., Hostička L., Hauer L., Jambura J., Genčur J.: Přirozená autofluorescence - prostředek ke zvýšení onkochirurgické radikality /10 min/
  4. Liška J., LiškováV., Boudová L., Jungová A.: Lymfomy v DÚ /10 min/
  5. Merglová V., Liška J., Schwarzová V., Schwarz J.: Omyl při aplikaci léku kojenci – kazuistika /10 min/

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc. Doc. MUDr. I. Chytra, CSc. 
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém