Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Večer Oddělení klinické farmakologie

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 03.10.2018 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

 1. Mádr T.: Co je nového v aktualizovaných doporučeních ESC pro léčbu ICHDK (15 min)
 2. Voříšek J.: Inhibitory Janus kináz (JAK) – nová možnost léčby revmatoidní artritidy (15 min)
 3. Suchý D.: Kardiální postižení u systémové sklerodermie (10 min)
 4. Lovčí K., Poklopová Z.: Současná problematika hyperbaroxie na Odd. klinické farmakologie (10 min)

 

27. září 2018 dvomi

VENI SANCTE nového akademického roku

místo konání: kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.
datum konání: 03.10.2018 19:00 - 21:00


Diecézní centrum mládeže Plzeň a VŠ klub Hora zvou na zahajovací studentskou mši svatou  VENI SANCTE nového akademického roku ve středu 3.října 2018 v 19:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.

Slouží emeritní plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

27. září 2018 pemi

Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 10.10.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. T. Bergerová

 1. Váchalová J., Hrušková R.: Kazuistiky syndromu fulminantně probíhající sepse u pacientů s asplenií /15 min/
 2. Šmíd D., Sedláček D., Švecová M.: Onemocnění vyvolaná metapneumoviry - naše první zkušenosti /15 min/
 3. Kukrálová L.: Kawasakiho syndrom /15 min/
 4. Koubová A.: Desetileté zkušenosti centra pro cestovní medicínu a očkování FN Plzeň /15 min/
 5. Sedláček D., Braunová J., Bebjak A.: Třicet let činnosti HIV centra ve FN Plzeň /15 min/

 

27. září 2018 dvomi

Imatrikulace prvních ročníků

místo konání:
datum konání: 12.10.2018


16. leden 2018 bur

Večer Oční kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 17.10.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Jurčuková M.:Výskyt gliomu optické dráhy u dětí, kazuistiky /7 min/
 2. Sováková I., Rusňáková I.: Pohled do budoucnosti konzervativní léčby glaukomu – pokračování /7 min/
 3. Kasl Z.: Jak na edém terče zrakového nervu /7 min/
 4. Kasl Z., Kacerovská D., Hauer L.: Méně obvyklé karcinomy víček /7 min/
 5. Frdlíková D., Fidranská H., Říčařová R.: Biologická léčba u serpiginózní choroidopatie /7 min/
 6. Šašková M.: Amblyopie – screening a riziko pozdního záchytu /7 min/
 7. Hecová L., Rusňák Š., Salcman V.: Růst délky očního bulbu u dětí ve starším školním věku – sezónní změny a vliv životního stylu/7 min/

 

27. září 2018 dvomi

MUDr. J. Trachta „Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic“

místo konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů, alej Svobody 76
datum konání: 19.10.2018 11:45 - 13:45


MUDr. Jan Trachta je dětský chirurg a urolog. Pracuje na klinice dětské chirurgie v pražské nemocnici Motol, od roku 2008 zároveň spolupracoval s mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic. Pod její hlavičkou již působil na deseti misích v krizových oblastech, převážně v ozbrojených konfliktech, zejména v Africe, ale také na Haiti či v Sýrii. Od roku 2012 byl necelé dva roky zaměstnán v univerzitní nemocnici v britském Southamptonu a v univerzitní nemocnici v Oxfordu. 

10. říjen 2018 dvomi

Morfologický večer

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 31.10.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Polívka J. Jr., Pešta M., Polívka J., Pitule P., Přibáň V., Hes O., Pivovarčíková K., Řepík T., Macánová T., Houfková K., Tonar Z.: Vztah tkáňové hypoxie, angiogeneze a mikrovaskularizace multiformního glioblastomu k mutačnímu stavu izocitrát dehydrogenázy 1 /10 min/
 2. Rybárová M., Havelková L., Polívka M., Nekrashevych Y., Zítka T., Vychytil J., Horák A., Fiala P.: Variabilita svalů ruky člověka /10 min/
 3. Kolinko Y., Fu Du, Schwer B.,  Mouton P.R.: Golgiho stereologie: Kvantifikace dendritického dřeva na sekcích barvených Golgiho metodou za použití stereologickych metod /10 min/
 4. Eberlová L.: Otisky a kanál arteria meningea media na bázi lební - mýtické struktury v anatomii /10 min/
 5. Mik P., Tonar Z., Malečková A., Eberlová L., Liška V., Pálek R., Rosendorf J., Jiřík M., Mírka H., Králíčková M., Witter K.: Rozložení vaziva v játrech prasete domácího /10 min/

 

27. září 2018 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém