6. červen 2013 | archivováno 2. říjen 2014 4112 kri

Anketa studentů o studiu

Anketu můžete vyplnit ve Studentském informačním systému (SISu) od 1.6.2014 nejpozději do konce akademického roku.

Výsledky ankety jako jedno z kritérií alokace finančních prostředků fakulty na jednotlivé ústavy a kliniky. Hodnocení studentů tak získává velkou váhu.

Anketa je anonymní a dobrovolná. Lze ji vyplnit kdykoliv přes internet nebo při zápisu do dalšího ročníku, ev. při ukončení studia (poslední ročníky). Podrobný návod k vyplnění ankety najdete v přiloženém souboru.

Anketní otázky jsou v akademickém roce 2013/14 následující: 

Obecné otázky k předmětům

  1. Při přednáškách/cvičení/předmětu byl efektivně využitý určený čas.

  2. Přednášky/cvičení byly přínosem pro zápočet/zkoušku.

  3. Přednášky/cvičení/předmět byly zajímavé a podnětné/ý.

  4. Výklad byl srozumitelný.
  5. Přednášky/cvičení/předmět, tak jak byly vyučovány, považuji za smysluplné.

  6. Posuzování znalostí u zápočtu/zkoušky/státní zkoušky považuji za korektní.

Otázky k učitelům

Jak hodnotíte odbornou úroveň vyučujícího?

Souhlasíte s výrokem, že učitelem prezentovaná témata vás obohatila?

Byly informace předávané učitelem srozumitelné?

Jak hodnotíte schopnost učitele udržet vaši pozornost, podat téma zajímavě, atraktivně?

 

Každou z otázek hodnotíte 5-bodovou stupnicí:

 

Anketa hodnocení výuky studenty probíhá na Lékařské fakultě v Plzni elektronicky pravidelně už 15 let. Výsledky z akademického roku najdete zde. Výsledky předchozích anket najdete zde.

Děkujeme všem studentům, kteří se zúčastnili ankety!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém