7. leden 2014 | archivováno 16. říjen 2014 1156 kri

Výsledky nové ankety měly být zveřejněny do konce února

Členové hodnotící komise se omlouvají za nedodržení termínu. Nejdříve bylo nutné řádně nastavit pravidla fungování komise a nastavit transparentní pravidla hodnocení ankety a celý proces schvalování je časově náročný. Prosíme studenty a pedagogy o trpělivost a pochopení. Podrobnosti k aktuálnímu stavu řešení najdete v zápisech ze zasedání komise, které nově zveřejňujeme.


Studentská anketa, která v minulém roce doznala mnohých změn, je nově “v rukou” hodnotící komise ve složení:

  • studenti: Josef Brychta, Hana Faistová, Adéla Koptíková, Michaela Miklíková, Jiří Mudruňka, Jan Razima, Miroslav Váňa, Markéta Veselá, Tomáš Zajíc

  • pedagogové: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.; MUDr. Lukáš Hauer; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Vlastimil Kulda; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.; MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.; MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.

Komise se poprvé sešla 19.12.2013 a čeká ji optimalizace ankety samotné a základních pravidel zacházení s výsledky, vlastní zhodnocení dat a reflexe výsledků do výuky. Komplexní zhodnocení výsledků dat ze studentské ankety bude zveřejněno do konce února 2014.

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém