13. červenec 2017 | archivováno 6. únor 2018 222 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER ACTION ČR - Ruská federace

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž na společné česko-ruské projekty základního a aplikovaného výzkumu.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 3 roky počínaje nejdříve dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2020.

Způsobilým uchazečem je výzkumná organizace, malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem se sídlem v ČR.

Maximální výše podpory na 1 projekt 100.000 EURO/rok

Způsobilé výdaje:

  • osobní náklady
  • odpisy
  • zboží a služby
  • subdodávky
  • cestovné
  • nepřímé náklady ve výši max 25% z přímých nákladů

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Termín pro zaslání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení: 26.7. 2017

Termín pro zaslání kompletní projektové dokumentace: 7. 8. 2017

Ukončení soutěžní lhůty: 16. 8. 2017

Vyhlášení výsledků: 10. 1. 2018

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku