13. červenec 2017 | archivováno 6. únor 2018 222 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER ACTION ČR - Ruská federace

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž na společné česko-ruské projekty základního a aplikovaného výzkumu.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 3 roky počínaje nejdříve dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2020.

Způsobilým uchazečem je výzkumná organizace, malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem se sídlem v ČR.

Maximální výše podpory na 1 projekt 100.000 EURO/rok

Způsobilé výdaje:

  • osobní náklady
  • odpisy
  • zboží a služby
  • subdodávky
  • cestovné
  • nepřímé náklady ve výši max 25% z přímých nákladů

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Termín pro zaslání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení: 26.7. 2017

Termín pro zaslání kompletní projektové dokumentace: 7. 8. 2017

Ukončení soutěžní lhůty: 16. 8. 2017

Vyhlášení výsledků: 10. 1. 2018

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém