11. prosinec 2017 | archivováno 1. červenec 2020 3072 dvomi

Nový kampus: druhá fáze výstavby se přiblížila

V září 2017 se o další krůček přiblížila realitě dostavba nového kampusu Lékařské fakulty v Plzni na Lochotíně, v blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň. Projektu výstavby hlavní budovy kampusu byla totiž přiznána dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace (OP VVV) ve výši 1 087 mil. Kč. Projekt pod názvem „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC – 2. etapa“ zahrnuje výstavbu rozhodující části hlavní budovy. Ze zdrojů OP VVV nelze bohužel financovat výstavbu křídla děkanátu a menzy, fakulta však dále usiluje o zajištění jiných zdrojů na jejich financování tak, aby bylo možné stavbu hlavní budovy realizovat jako jeden celek.

V nové hlavní budově by měla v budoucnu nalézt útočiště všechna neklinická pracoviště fakulty, která dosud v kampusu UniMeC nesídlí. A to jak primárně výuková (ústavy anatomie, histologie a embryologie, mikrobiologie, lékařské chemie a biochemie, tělovýchovného lékařství, hygieny a preventivní medicíny, sociálního a posudkového lékařství a jazyků), tak podpůrná (Centrum informačních technologií, Provozně technické oddělení, děkanát). Uvnitř budovy budou také připraveny nové posluchárny, seminární místnosti, výukové laboratoře a další nutné provozy. Důstojné zázemí včetně dosud chybějících kolektivních studoven, individuálních studoven či rozsáhlého volného výběru získá také Středisko vědeckých informací.

V současné době dokončuje projekční kancelář VPÚ DECO Praha, a.s., realizační dokumentaci stavby a současně se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše hladce, mohli bychom v polovině roku 2018 předat vybrané stavební firmě staveniště.

Už nyní je možno sledovat započatý stavební ruch – zatím v podobě kácení stromů na budoucím staveništi, které začalo 8. prosince 2017. Stavební práce by pak měly být dokončeny na jaře 2021. Poté bude následovat vybavení AV technikou, nábytkem, novou přístrojovou technikou a přestěhování pracovišť ze stávajících působišť. Akademický rok 2021/2022 bychom tak měli zahájit již všichni pohromadě v kampusu UniMeC.

Jedinou výjimkou tak pravděpodobně zůstane Ústav tělesné výchovy. Pro ten je v kampusu UniMeC zpracována dokumentace sportovní haly a zázemí ústavu, její financování je ale v tuto chvíli v nedohlednu. Ale nikdy neříkejme nikdy.
Prioritním cílem vyvinutého úsilí Lékařské fakulty v Plzni však není vlastní investiční výstavba. Stěžejním cílem je zvýšení kvality zajišťované teoretické i praktické výuky, zvýšení odborné relevance vzdělávání vůči požadavkům nemocnic na lékaře – absolventy a zlepšení péče o talenty s následným dopadem do zvýšené výkonnosti výzkumu.

01

02

03

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém