31. říjen 2019 | archivováno 2. květen 2020 1127 dvomi

Prof. Milena Králíčková obdržela Cenu města Plzně

Cenu města Plzně, jíž město už víc než půl století oceňuje přední vědce, vědecké kolektivy, objevy či významná umělecká díla spojená s městem, letos obdržela prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., vedoucí Ústavu histologie a embryologie LFP a prorektorka UK. Ocenění jí předal primátor Mgr. Martin Baxa 28. října při slavnostním shromáždění k 101. výročí vzniku Československa. 

"Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí," řekl Baxa. 

Prof. Králíčková pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Devátým rokem vede na lékařské fakultě ústav histologie a embryologie. V ústavu a v Biomedicínském centru spolupracuje na výzkumu pohlavních buněk. Na konci minulého století pracovala v Bostonu, kde se věnovala genetickým příčinám poruch plodnosti. V roce 2016 byla jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na Univerzitě Karlově. Od roku 2014 je prorektorkou univerzity pro studijní záležitosti a od letoška také jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je také mimo jiné ambasadorkou Fulbrightovy komise.

 Cena města Plzně je spolu s čestným občanstvím nejstarším městským oceněním. Poprvé byla předána v roce 1968. Za minulého režimu bylo do roku 1975 oceněno 18 osobností. Po šestnáctileté pauze se začala cena opět udělovat v roce 1991 a dosud ji obdrželo 27 vědců a umělců. Naposledy v roce 2016 ji dostal Daniel Georgiev a vědecký tým za objev sloužící pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk. V roce 2015 získal cenu doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., manažer Biomedicínského centra LFP, za úspěšný výzkum rozpoznávání panrezistentních bakterií. V roce 2011 byla cena udělena profesorovi Lékařské fakulty v Plzni  RNDr.  MUDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc., za vědecký přínos na základě dlouhodobého odborného výzkumu. V roce 2008 cenu získal tým specialistů v oblasti jaterní chirurgie Chirurgické kliniky LF a FN Plzeň kolem prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc.

foto Plzeň

foto: Magistrát města Plzně

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/oceneni-mesta-plzne-prevzalo-sedm-plzenskych-osobnosti.aspx  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém