1. listopad 2019 | archivováno 2. květen 2020 297 dvomi

Informace k parkování v areálu UniMeC

V reakci na stížnosti zaměstnanců fakulty na nedostatek parkovacích míst u nových budov fakulty si dovolujeme připomenout režim parkování na tomto parkovišti. Ten by stanoven Oběžníkem děkana č. 7/2014. Parkoviště dle zákona slouží všem uživatelům kampusu, což jsou jak zaměstnanci, tak studenti, tak i návštěvníci, přičemž žádnou skupinu nelze upřednostnit. Zaznamenali jsme domněnky, že se zde jedná o parkoviště určené přednostně pro zaměstnance LFP. To je však mylný výklad.

S právě započatou výstavbou UniMeC II bude počet stání navýšen, ani pak však nebude možné zajistit místo všem. Hlavní skupinu parkujících tvoří studenti a takový je i výhled do budoucna, vzhledem k poměru počtu studentů fakulty – cca 2000 – k počtu jejích zaměstnanců – cca 600. Počet parkovacích míst u budov odpovídá normám, jejich výstavba byla financována z dotace, jakákoliv místa nad tento počet by musela fakulta hradit ze svého rozpočtu, bez jistoty, že tento vyšší počet bude dostatečný.

Apelujeme pouze znovu na zaměstnance FN bez výuky na UniMeC, aby s ohledem na své kolegy parkovali přednostně v areálu FN. Stále však platí, že fakulta v areálu UniMeC nemůže zaměstnancům parkování garantovat ani nesmí jiné skupiny oprávněných uživatelů omezovat.

http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4375-obeznik-dekana-c-7-2014-provozni-rad-parkoviste-unimec.html

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém