8. listopad 2019 | archivováno 9. květen 2020 738 dvomi

Prohlášení děkana k 30. výročí událostí 17. listopadu 1989

Vážené studentky, vážení studenti, milí spolupracovníci a pamětníci,

v těchto dnech slavíme 30. výročí listopadových událostí roku 1989, změny, za kterou vděčíme především studentům, změny, která osvobodila občany naší země od submisivního postavení mužiků uprostřed socialistického tábora a socialistické vlasti.

Po celých uplynulých 30 let se objevuje řada kritik a kritiků polistopadového vývoje, oslavující zašlé doby či kritizující polistopadový vývoj en bloc. Od tezí, že vše se mohlo vyvíjet lépe a jinak, přecházejí až k těm, které říkají, že bylo tak dobře, že nebylo třeba nic měnit. Každá doba má své poblouznilce.

Revoluce nejsou dokonalé, jsou výkřikem nemožnosti čekat na evoluční změnu. Ta by přišla stejně, ale o mnoho let později. Naše revoluce nebyla ani tak moc revoluční, na výkřiky „Miloše do koše“ jsme bohužel brzy zapomněli a s Milouši se potýkáme dodnes.

Žijeme dnes ve světě materiálního zajištění, ovšem duchovní povrchnosti. Obklopeni falešnými zprávami, populistickými programy a prohlášeními, vystavení tlaku jakobínů pokroku za každou cenu, hledáme své místo.

Je to nádherné hledání, které dovedou ocenit nejlépe ti, kteří zažili stojaté neměnné bláto socialistické společnosti, společnosti, řízené rovnými, kteří si byli příslušnosti k jedné ideologii pouze rovnější.

Změna v listopadu 1989 dala lidu této země možnosti, o kterých se nikomu ani nesnilo. Bylo nutné je uchopit, ve výhodě byli lidé jazykově vybavení, vzdělaní, aktivní, připravení, tak tomu je vždy, a je to dobře. Čekat se nevyplácí, vyplácí se pouze na rybách.

Milí studenti, když v roce 1961 byl uveden do funkce prezidenta Spojených států John Fitzgerald Kennedy, pronesl ve svém inauguračním projevu větu: „Neptej se, co může udělat Tvá zem pro Tebe. Ptej se, co Ty můžeš udělat pro svoji zem.“ Pokud si ji budete občas opakovat a chovat se podle ní, budete znát revoluce pouze z historických knih.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

děkan

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém