12. listopad 2019 | archivováno 13. květen 2020 1277 dvomi

Smuteční oznámení

S velkým zármutkem oznamuji, že nás 11. listopadu 2019 opustil jeden z našich kolegů, kamarád a dlouholetý zaměstnanec LF v Plzni, pan Mgr. Jiří Boháč.

Jiří působil na katedře TV od roku 1957, tedy skoro od úplného začátku výuky tělesné výchovy na plzeňské fakultě. Troufl bych si říci, že se mezi déle pracujícími kolegy na LF nenašel žádný, který by Jirku neznal. Byl mezi všemi oblíben pro svojí kamarádskou, veselou povahu, vstřícnost a ochotu pomoci druhému. Nebyl takto vnímán jen mezi akademiky, ale také mezi studenty. Častokráte jsem zaslechl: „ Jó Boháč, to je fajn, rovnej chlap,“ a to mohu podepsat.

Jirka kromě organizace výuky TV byl tím, který připravoval letní i zimní kurzy a spoluzaložil se Stanislavem „Ferdou“ Kudrlem letní výukové středisko v Horním Poříčí u Strakonic, kam jezdíme dodnes.

Bylo nasnadě, že po ustavení samostatného Ústavu tělesné výchovy v roce 1990 se jeho vedoucím stal právě Jiří Boháč a setrval ve funkci do roku 2001, kdy odešel do důchodu. Ale tím se naše cesty nerozešly. Vždy, když měl chuť a čas, tak za námi zavítal na katedru na kávu. Naposledy byl naším hostem před měsícem, kdy hlásil, že se zdravotní stav začíná zhoršovat.

Ve vzpomínkách se budu vždy usmívat. Vidím ho v bordových teplákách s píšťalkou a basketbalovým míčem v podpaží.                                         

Zůstaneš navždy v našich srdcích, 

Martin Červený a kamarádi z katedry TV

 

Vzpomínka prof. Rokyty:

Jirka Boháč byl fenomén. Poznal jsem jej v roce 1957 jako posluchač 3. ročníku lékařské fakulty. V tomto roce Jirka do Plzně nastoupil. Byl to urostlý atlet, vynikající všestranný sportovec, který uměl atletiku, ale hlavně vynikal v kolektivních sportech, zejména basketbalu. Okamžitě založil skupinu basketbalistů – studentů medicíny – s kterými obětavě hrál řadu let. Samozřejmě hrál i za mužstva až po úroveň 2. ligy. Jeho všestranné nadání mu ovšem umožnilo vynikat i v ostatních sportech, hrál dobře házenou a sám byl vynikajícím trenérem ligového družstva žen, které hrálo dokonce mezinárodní soutěže a v lize mistrů bylo druhé. My jsme Jirku Boháče měli na tělocvik a milovali jsme ho pro vynikající přátelský přístup. Jirka byl přesně to, co jsme vždy s Jardou Šmídem nazývali slovem parťák. Byl to můj parťák na celý život, když to teď spočtu, tak jsem ho znal 62 let. Za tu dobu poznáte člověka téměř dokonale. Sportovali jsme spolu. Jirka kromě už zmíněných sportů miloval také fotbal. Od samého začátku, když jsem založil mužstvo Plzeňských lékařů, tak v něm hrál. Vždycky mi pomáhal i s organizací. Toto mužstvo se později stalo dobrým reprezentantem lékařů, kteří mají sportovat a sportují. Samozřejmě jsme byli doplněni několika dalšími nezbytnými spolupracovníky, jako byli tělocvikáři, učitelé a inženýři, ale většinou to byli lékaři. My jsme měli jednu zásadu, že v našem mužstvu musel být člověk, který uměl svoje povolání ve většině případů medicínu a vynikat v něm. Dále musel umět trošku hrát fotbal, ale hlavně být všestranným sportovcem a musel nemít charakterové vady, které si ani netroufám vypsat, protože takoví se k nám sice do mužstva drali, ale nikdy se jim to nepodařilo. Toto mužstvo hrálo soutěž neregistrovaných fotbalistů v Plzni a dvakrát jsme tuto soutěž vyhráli.
Jezdili jsme i do zahraničí především naše bohaté styky byly s Jenou a Erfurtem z NDR. Ve Francii jsme hráli v Paříži v roce 1982 a podnikli jsme poté velký zájezd do Francie v roce 1984. Vrcholem našeho mezinárodního snažení byl výlet s fotbalem do Alžíru v Africe, kde jsme také vyhráli všechna utkání. K našim úspěchům patřilo i vítězství na mezinárodním turnaji lékařských týmů v Paříži (1980) a v Holandsku (1969). Tam Jirka Boháč hrál vynikající roli jednak organizátora, jednak tmeliče naší společnosti. Byl rovněž vynikajícím lyžařem. Jezdil jsem s tělocvikáři řadu let na kurzy lyžování pro mediky, které se většinou odehrávaly v Krkonoších, vzácně také na Šumavě. Jirka, to byl tmel všech společenských akcí, tehdy se ještě lidé bavili sami, měli jsme téměř každý večer nějakou zábavu, kterou jsme si sami tvořili a pod vedením Jardy Šmída a Jirky Boháče znamenaly kurzy i velice výrazné spřátelení se a vytvoření dobrých vztahů mezi spolužáky na medicíně. Jirka byl nekonečný zdroj vtipů. Znám tři geniální vypravěče vtipů a to byl Jirka Boháč, dále prof. Cyril Höschl a prof. Pepík Stingl. Jirka uměl vtipy vyprávět naprosto dokonalé, hlavně si je pamatoval. Byl také velice úspěšným spoluhráčem nezapomenutelné opery FRA DIAVOLO, kterou napsal vynikající český neurochirurg prof. Vladimír Beneš nejstarší, ale kterou jsem s Jardou Šmídem a s dalšími kolegy trošku upravili, ale hráli jsme ji pro mediky. A když se dnes setkám se svými bývalými žáky z Plzně, tak si ani nepamatují, co jsme dělali za vědu, ale hlavně si pamatují, že jsme bezvadně hráli fotbal a FRA DIAVOLA. Skutečně, kdo nestudoval v Plzni medicínu a neviděl FRA DIAVOLA, tak si myslím, že byl velmi ochuzen. Dokonce jsme v roce 78 uspořádali společný večírek s Jiřim Suchým, který vystupoval na našem večírku a viděl operu FRA DIAVOLA, tak mi říkal, že se od roku 1945 tak nezasmál. Myslím si, že to je velice výrazná opera a tam Jirka Boháč hrál vždy šéfa lapků a společně s námi sbíral houbičky.

V letech 1963 – 1965 jsme s partou nadšenců vybudovali chatu lékařské fakulty. Vedoucí skupinu tvořili Jirka Boháč, Olda Liška, Honza Sloup, Milič Trojan. Já jsem dělal stavbyvedoucího bez jakýchkoli zkušeností. Stavělo s námi mnoho kolegů i z nemocnice. Zúčastňovali se i někteří studenti. Chata byla nějakou dobu majetkem LF Plzeň velmi dlouho, teprve nedávno byla prodaná. Všichni jsme tehdy pracovali zadarmo, ale za tu legraci, kterou jsme si potom užili, to stálo.

Každé setkání s Jirkou bylo nezapomenutelné nejen proto, že obohacoval společenský život, ale byl to také vynikající společník a parťák a nikdy nezklamal, vždycky pomohl a prostě jestli je někdo nenahraditelný v naší partě, tak je to Jirka Boháč. Musím říct, že samozřejmě mohli bychom jmenovat všechny jeho sportovní úspěchy zejména trenérské, ale on se zapsal do srdcí všech mediků, které učil a přiblížil jim tělocvik z lidské stránky. Hlavně přivedl ke sportu i lidi, kteří by jinak nesportovali. On jim vždycky dokázal ukázat krásu, ať už to bylo na letních kurzech při kanoistice. Byl také vynikajícím kanoistou, měl svoji skupinu studentů, kteří s ním jezdili na vodu ať už na Lužnici nebo na Vltavu a Otavu. Měl vzácný dar, že uměl všechny sporty dokonale propojovat. My jsme i na lyžích hráli fotbálek, vždycky po výcviku na kánoích se zase hrát fotbal nebo volejbal nebo tenis. Je málo takových lidí, kteří dokážou vytvořit tolik skupin. Part, které Jirka vytvořil, ať už to bylo v kanoistice, lyžování, fotbale, basketu a v házené. Tam byl vždy vůdčí osobností a všichni na něj přirozeně dali, protože on ty sporty opravdu uměl, ale hlavně také miloval. To bylo rozhodující, že láska ke sportu byla obrovská a přenášela se na všechny nás, kteří jsme s ním měli tu možnost a čest sportovat. Mezi vrstevníky a dalšími, myslím i ostatními studenty, je Jirka nezapomenutelná osobnost a přál bych si, aby lékaři si z něho vzali příklad, protože dnes se zanedbává trošku tělesná výchova – alespoň na mnoha pražských vysokých školách už je jen nepovinná, což, zejména na medicíně, považuji za obrovskou chybu. Je to otázka preventivní medicíny, která u nás nemá úspěch, přestože se snažíme a máme velké možnosti třeba si vybrat jídlo. Můžeme jíst velice dobře, ale také nemusíme kouřit a můžeme se trošku pohybovat, a to většina populace nedělá. Z toho jsou pak hrozivá čísla o obezitě nejen starších a dospělých lidí, ale hlavně také dětské obezitě. A tady v té prevenci tam musí jít skutečně ti lidé příkladem a platí tady stále latinské heslo VERBA DOCENT – EXEMPLA TRAHUNT. To Jirka Boháč splnil naprosto dokonale. My všichni, kteří jsme se s nimi setkali, na něj určitě nezapomeneme dokonce našich životů.

Jirko, ahoj, možná že se naše geny nebo mitochondrie ještě někde setkají.

Tvůj Richard Rokyta

předseda České lékařské akademie

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém