4. prosinec 2019 | archivováno 5. červen 2020 312 dvomi

Podpora z Plzeňského kraje pro získání výzkumníků se zahraniční zkušeností

Lékařská fakulta v Plzni (LFP) poskytuje útočiště vědeckým pracovníkům všech stupňů vědecké kariéry. I díky podpoře Plzeňského kraje, konkrétně i díky projektu Academic carrer, byly v roce 2019 řady akademických pracovníků LFP dlouhodobě rozšířeny o několik kolegů ze zahraničí – např. z Velké Británie, Tuniska, Indie atd.

Základními pilíři vědeckého pracoviště jsou mladí vědečtí pracovníci, tzv. postdoktorandi, a vědečtí leadeři. Tito lidé vytváří nejen špičkové odborné zázemí pro rozvoj vědecké práce na LFP, ale rovněž podmínky pro školení studentů doktorského studia. S ohledem na internacionalizaci vědeckých pracovišť je podstatné hostování vědeckých pracovníků ze zahraničí, společně s propojením těchto odborníků s jejich mateřskou institucí.

Je potěšující, že LFP, díky vysokým vědeckým kvalitám a v neposlední řadě také podpoře Plzeňského kraje v programu Academic career, představuje atraktivní prostředí pro zahraniční vědecké pracovníky. Ti zde nachází uplatnění pro svůj talent (v případě postdoktorandů) a vysokou erudici (vědečtí leadeři). V roce 2019 tak LFP mohla být působištěm např. pro prof. Khaleda Ismaila, profesora v oboru gynekologie a porodnictví, který vyučoval i na Fakultě zdravotnických studií ZČU, i pro řadu postdoktorandů napříč biomedicínskými obory mikrobiologie, nádorové biologie, neurofyziologie či reprodukční medicíny.

Díky cílené a soustavné podpoře vědecké excelence i rozvoje vzdělávací činnosti dochází v současné době k příznivému rozvoji biomedicínských oborů na LFP, zvyšování úrovně výuky medicíny stejně jako k transferu poznatků výzkumu do vývoje a praktické medicíny. 

pk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém