21. duben 2020 | archivováno 22. říjen 2020 1036 dvomi

Cena Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020. Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc., významném učiteli a vědeckém pracovníkovi fakulty. 

Důvodem k navržení je zejména:

  • činnost vedoucí ke zlepšení studijního prostředí, tvorba výukových materiálů,
  • společensky prospěšná činnost studentů,
  • činnost studentských spolků,
  • reprezentace fakulty a další činnost vedoucí k jejímu rozvoji. 

Nominaci může v souladu se statutem ceny navrhnout:

  • děkan fakulty, vědecká rada fakulty, akademický senát fakulty
  • nebo kterýchkoliv pět členů akademické obce společně. 

Bližší informace, forma ocenění, statut ceny a vzor formuláře pro nominaci jsou součástí Opatření děkana č. 3/2017: https://lfp.cuni.cz/clanek/4272-opatreni-dekana-c-3-2017-statut-ceny-jaroslava-slipky.html

Navrženi mohou být jednotlivci či kolektiv. Navrženy mohou být pouze osoby, které měly v akademickém roce 2019/2020 statut studenta LF UK v Plzni. Obor ani forma studia nejsou rozhodující. 

Nominace se včetně souhlasu navrhované osoby zasílá v listinné a elektronické podobě k rukám předsedy poradní komise pro Cenu J. Slípky na adresu: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterského programu v angličtině a vedoucí Ústavu anatomie, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň, e-mail: pavel.fiala@lfp.cuni.cz. 

Uzávěrka nominací je 31. 5. 2020 a rozhodující je datum podání listinné formy či datum doručení e-mailu.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém