14. květen 2020 | archivováno 15. listopad 2020 355 hor

TA ČR - 2.veřejná soutěž DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Uchazeči mohou být výzkumné organizace a podniky.

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

Ve veřejné soutěži je umožněna pouze bilaterální spolupráce, kdy je projekt podpořen současně TA ČR a současně jednou ze zahraničních organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská federativní republika

 Brazilian Agency of Research and Industrial Innovation

 EMBRAPII

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

 Québec

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec

CRIAQ

 Stát Izrael

 Israel Innovation Authority

 IIA

Tchaj-wan

Ministry of Economy Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Science and Technology Department

JSTD

Vietnamská socialistická republika

 Ministry of Science and Technology of Vietnam

 MOST

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta končí dnem 15. 7. 2020.

Termín zahájení řešení projektu na české straně je nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději 1. 6. 2021.

Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 - 36 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných nákladů a je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče. Maximální objem podpory na jeden projekt není stanovena.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního centra do 8. 6. 2020.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém