Archiv sekce úvodní strana

Jmenování nové profesorky na Lékařské fakultě v Plzni

V pondělí 22. 1. 2018 převzala z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy nově jmenovaná profesorka paní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.

Paní profesorka byla jmenována pro obor patologie po úspěšné obhajobě před Vědeckou radou Lékařské fakulty v Plzni dne 19. 1. 2017 a úspěšnou obhajobu před Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 27. 4. 2017.

24. leden 2018 | archivováno 5. duben 2018 1270 dvomi

Smuteční oznámení

S hlubokou bolestí oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že zemřel prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc. 

Zesnul ve středu 28. února 2018 ve věku 88 let.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 9. března 2018 ve 14.00 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřitově v Plzni.

 

5. březen 2018 | archivováno 5. duben 2018 530 dvomi

Poděkování rektora UK

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima děkuje všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=i0oBYZ2m-1I&feature=youtu.be

18. prosinec 2017 | archivováno 2. únor 2018 362 dvomi

Vánoční koledy a vánoční přání děkana LFP

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, pan prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. přeje všem zaměstnancům a studentům LF krásné Vánoce plné klidu, míru a lásky uprostřed svých rodin.

Do roku 2018 pak hodně zdraví, štěstí a úspěchů! Více ve videu viz:

https://youtu.be/-KTdfzuO9pc

22. prosinec 2017 | archivováno 2. únor 2018 490 dvomi

Volba nového děkana

Ve čtvrtek 2. listopadu zvolil akademický senát Lékařské fakulty UK v Plzni kandidáta na děkana. Stal se jím prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídá prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončí druhé funkční období.

3. listopad 2017 | archivováno 18. prosinec 2017 628 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém