Archiv sekce Archiv úvodních článků

Veletrh vzdělávání GAUDEAMUS 2013

Ve dnech 5. - 8. listopadu 2013 se na brněnském výstavišti konal veletrh vzdělání Gaudeamus, na kterém se studenti středních škol seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání, které jim umožňují české i zahraniční univerzity.

Naše fakulta také měla na veletrhu své zastoupení, do Brna jsme přijeli ve složení dva studenti - Jan Razima a Tomáš Zajíc a dvě referentky studijního oddělení - Zdeňka Tykalová a Romana Forstová

18. listopad 2013 | archivováno 19. květen 2020 5838 kri

Gratulujeme doc. MUDr. Daně Müllerové, Ph.D.

Od 1. 11. 2013 se doc. Müllerová, vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny a Ústavu sociálního lékařství, stává členkou Resortní pracovní skupiny pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu "Zdraví 2020" v ČR. Do této funkce byla jmenována hlavním hygienikem ČR, MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D..
Strategie "Zdraví 2020" se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států WHO regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. 

27. listopad 2013 | archivováno 28. květen 2020 4234 kri

Nová studentská anketa má smysl

Nová studentská anketa se vrací ke kořenům a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. 

Anketu je možno vyplnit v Studentském Informacním Systému (SIS) přes internet (z domova, na studijním oddelení ...)
https://is.cuni.cz/studium/anketa

30. červen 2013 | archivováno 31. prosinec 2020 9400 kri

Nejlépe hodnocené předměty studentské ankety 2011/12

Roč. Všeobecné lékařství Zubní lékařství
1. Latina Histologie a embryologie
2. TV, Histologie a embryologie TV, Klinické zubní lékařství
3. TV, Patologie TV, Konzervační zub.lék.a endodoncie
4. Praxe - Interna, Neurologie Neurologie
5. Anesteziologie, res. a neod. péče  

29. listopad 2012 | archivováno 30. květen 2020 6879 kri

Nová technologie na stomatologii

V letošním říjnu získala Stomatologická klinika LF UK Plzeň a FN Plzeň z rozvojového projektu OPVK licence na využívání speciálního ortodontického softwaru, jehož využití představuje v rámci výuky, ale i poskytované zdravotní péče, významný inovativní posun.

11. listopad 2013 | archivováno 12. květen 2020 5176 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém