Přehled výuky

Studijní obor Předmět Ročník ZS LS
Všeobecné lékařství Lékařská chemie I. 3/3 Z, ZK -
Lékařská biochemie II. 2/4 Z 4/4 Z, ZK
Pathobiochemie ** IV. 30 Z -
Klinická biochemie * V. 30 Z, ZK (blokové studium)
Zubní lékařství Chemie I. 2/3 Z, ZK -
Biochemie I. - 2/1,5 Z
II. 2/1,5 Z, ZK -
* Garantem výuky je Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni, podrobněji viz ZDE
** Předmět Pathobiochemie je volitelný v rámci kreditního systému, ostatní předměty jsou povinné