Rozvrh výuky 2021/2022

Všeobecné lékařství
Lékařská chemie a biochemie I 1. ročník LS praktika přednášky
podrobný sylabus přednášek
Lékařská chemie a biochemie II 2. ročník ZS praktika přednášky
podrobný sylabus přednášek
Zubní lékařství
Chemie a biochemie 1. ročník ZS praktika přednášky
Chemie a biochemie 1. ročník LS praktika přednášky
Volitelné předměty
Kazuistiky z biochemie rozvrh předmětu
Pathobiochemie rozvrh předmětu