Volitelné předměty

Název předmětu Semestr Rozsah Kredity
Kazuistiky z biochemie LS 13 hodin - e-learning 2
Patobiochemie ZS 30 hodin - přednášky 6