Rychlé odkazy
04.09.2017Poslední rozloučení s MUDR. Petrem Kufnerem

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 28.srpna 2017 zesnul po dlouhé těžké nemoci MUDr. Petr Kufner. Poslední rozloučení se uskuteční 4. září 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni.


28.06.2017Zahradní slavnost 2017

zahradní slavnost 2017V pátek 23. června se počasí umoudřilo: po vlně veder a nočních bouřce s deštěm bylo příjemných osmadvacet stupňů a foukal osvěžující větřík. Jako na objednávku pro Zahradní slavnost Lékařské fakulty. Tradiční rozloučení šestého ročníku s fakultou a zároveň setkání studentů, pedagogů, dalších zaměstnanců a hostů se uskutečnilo opět na zahradě Procháskova ústavu na Karlovarské třídě.

Fotografie ze zahradní slavnosti


předchozí měsíc   Září 2017   další měsíc

Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
01
02
03
04
05
07
08
09
11
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
28
29
30
 
27.09.2017 | 18:00 - 22:00Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany

27.9.   Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. V. Štruncová

Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum

YouTube kanál

Výstavba nových budov fakulty začne již letos na podzim

V sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně začne letos vyrůstat první část Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni. Po dokončení stavby zde najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako „technický“, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci v nejbližších letech přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

Pozemek pod Alejí Svobody vedle Fakultní nemocnice, kde mají nové budovy stát, byl schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty již před 40 lety, avšak chyběly zdroje pro výstavbu. Věci se pohnuly kupředu na počátku nového tisíciletí, kdy díky vstřícnosti města Plzně bylo možno pozemky odkoupit a Univerzita Karlova na ně vyčlenila potřebné prostředky.

Při dalším hledání financí na výstavbu se UK musela vypořádat s faktem, že pražské školy jsou obecně vyjmuty z programů pro čerpání evropských dotací. Evropské prostředky je však možné využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity, a tak bylo rozhodnuto podat pro některé z nich projektové žádosti do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Z tohoto programu bude podpořen i minikampus v Plzni. Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. k tomu dodává: „Nemožnost čerpat pro Prahu evropské zdroje je významný problém, se kterým se dlouhodobě potýkáme a na který dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme. Pro mne je stavba v Plzni jedním z nutných realizačních kroků pro vytváření kvalitních podmínek a logistického zázemí pro univerzitní život a splňování náročných kritérií odpovídajících evropským a světovým standardům. Jsem rád, že se to Univerzitě Karlově podařilo v těchto dnech zahájením realizace projektů minikampusů v Plzni a i v Hradci Králové.“

Podání žádosti o podporu z evropských fondů bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže náročnou, cestou k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality výuky v magisterských i doktorských studijních programech, zvýšení vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty, pomoc náležitému uplatnění absolventů, rozšíření spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti a přenos badatelských výsledků do praxe.

V jedné z nových budov areálu budou sídlit Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Těmto pracovištím bude k dispozici 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích. Plochu, uvolněnou jejich přesunem ze stávajících prostor, využijí pro výuku a výzkum zbývající součásti fakulty.

Další dvě samostatné budovy laboratoří a pracoven o celkové užitné ploše více než 4 000 m2 budou sloužit Biomedicínskému centru. Tento výzkumný ústav bude dále rozvíjet aktivity, v nichž fakulta již dosáhla mezinárodně konkurenceschopných výsledků. Výzkumné týmy Centra se začaly formovat na jaře 2012 a jejich členové již začali pracovat na svěřených úkolech z oblasti náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů. Kromě výzkumné činnosti se Centrum bude přímo podílet také na výuce studentů magisterských a doktorských programů.

Stavební práce budou zahájeny letos v září a jejich dokončení je plánováno na jaro 2014. Celkové očekávané výdaje na tuto první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK převyšují 600 mil Kč. Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude doplněno ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy, resp. Lékařské fakulty v Plzni. Dostavba celého nového areálu – dalších budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu – je pak otázkou let budoucích a závisí zejména na tom, zda se pro ni podaří najít zdroj financování.

Soubory ke stažení:
vloženo: 13.09.12,  revize: 14.09.12,  autor: kri, zobrazeno: 6743

Rychlý kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň

email: info@lfp.cuni.cz
tel.: +420 377 593 400
fax: +420 377 593 449
datová schránka: piyj9b4

IČ:     00216208
DIČ:  CZ00216208

 

Studijní oddělení

Po 8.30-11.30
Út 8.30-11.30 | 12.30-14.30
St zavřeno
Čt 8.30-11.30 | 12.30-14.30
zavřeno

Mgr. Martina Buriánková
vedoucí oddělení
tel.: 377 593 430 martina.buriankova@lfp.cuni.cz Úřední hodiny pokladny

Studijní proděkani

Děkanát, Husova 3, II. patro, místnost proděkanů

prof.MUDr.Alena Skálová,CSc. úterý 8.00 - 9.00 alena.skalova@lfp.cuni.cz

doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc. čtvrtek 10.00 - 12.00 zicha@fnplzen.cz

Kontakty ústavy/kliniky 

teplota: +15,4 °C
tlak: 1019,4 hPa
vlhkost: 93,4%

čas měření:

21.9.2017 16:12

© trueScan s.r.o.