Rychlé odkazy
04.09.2017Poslední rozloučení s MUDR. Petrem Kufnerem

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 28.srpna 2017 zesnul po dlouhé těžké nemoci MUDr. Petr Kufner. Poslední rozloučení se uskuteční 4. září 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni.


28.06.2017Zahradní slavnost 2017

zahradní slavnost 2017V pátek 23. června se počasí umoudřilo: po vlně veder a nočních bouřce s deštěm bylo příjemných osmadvacet stupňů a foukal osvěžující větřík. Jako na objednávku pro Zahradní slavnost Lékařské fakulty. Tradiční rozloučení šestého ročníku s fakultou a zároveň setkání studentů, pedagogů, dalších zaměstnanců a hostů se uskutečnilo opět na zahradě Procháskova ústavu na Karlovarské třídě.

Fotografie ze zahradní slavnosti


předchozí měsíc   Září 2017   další měsíc

Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
01
02
03
04
05
07
08
09
11
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
28
29
30
 
27.09.2017 | 18:00 - 22:00Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany

27.9.   Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. V. Štruncová

Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum

YouTube kanál

Na staveništi nových budov LFP začaly přípravné práce


Pokud se často pohybujete v okolí Fakultní nemocnice v Plzni, možná jste již zaznamenali, že na staveništi Univerzitního medicínského centra pod alejí Svobody se již začalo pracovat. S říjnem nastalo období vegetačního klidu, pro zhotovitele stavby to však bylo naopak povelem ke zvýšené aktivitě, neboť prvním viditelným krokem při přípravě staveniště na stavbě UniMeC bylo vykácení dřevin.

Zároveň na místo nastoupili archeologové, aby provedli zjišťovací archeologický výzkum. Ten má umožnit zdokumentování případných archeologických nálezů, které by jinak byly stavbou zničeny. Na staveništi byly vytyčeny zjišťovací sondy, s jejichž pomocí odborníci ověřují rozsah eventuálních nálezů. Na základě výsledků tohoto prvotního zkoumání se pak rozhoduje, zda bude na staveništi prováděn plošný archeologický výzkum, nebo budou archeologové jen monitorovat skrývku zeminy a zemní práce.


Zeptali jsme se Mgr. Milana Procházky z Katedry archeologie FF ZČU, který výzkum provádí:

S jakým očekáváním jste na tuto lokalitu přicházeli? Jaké nálezy se zde očekávaly?
Na lokalitu jsme přicházeli s očekáváním množství pozůstatků po pravěkých civilizacích. Naznačoval tomu zejména výsledek záchranného archeologického výzkumu na sousední ploše dnešní fakultní nemocnice, který probíhal v 70. letech 20. století. Ten prozkoumal pozůstatky sídliště doby železné (pozdní doby halštatské-časné doby laténské) a paleolitickou stanici.

Co se ve skutečnosti objevilo po odkrytí svrchní vrstvy půdy a v sondách?
Do tohoto okamžiku se podařilo objevit méně objektů, než bylo předpokládáno na základě archeologických výzkumů v okolí. Ty byly následně prozkoumány. I přes nízký počet nálezů, mezi kterými převažuje keramika, se dá z těchto nálezů usoudit na přítomnost lidských aktivit v této lokalitě již v pravěku. Pozoruhodným nálezem zachyceným při skrývce v ornici byl tzv. „početní žeton“ z 18. století pocházející z Francie, z období vlády Ludvíka XV.

Průzkum byl zdržen nálezem pyrotechniky – o co se přesně jednalo? Z jaké doby munice pocházela?
Podle vyjádření Policie ČR se jednalo o leteckou munici používanou během 2. světové války. Bližší údaje nám zatím sděleny nebyly, jednalo se však o munici „malé“ velikosti.

K jakým závěrům dosavadní výzkum dospěl?
Dosavadní výzkum dospěl k závěrům, že předpokládané archeologické objekty byly většinou v minulosti narušeny orbou při zemědělské činnosti. Tudíž po skrývce plochy zachycujeme menší počet dochovaných dochovaných archeologických objektů, než jsme předpokládali. To něco málo jsou pozůstatky sídliště ze starší doby železné. Druhou kategorii, lépe dochovanou, tvoří okopy po obranné pozici během 2. sv. války. I ty jsou předmětem zkoumání, představují zájem odvětví moderní archeologie. Skrývka celé plochy bude dohledována a případně zjištěné další pozůstatky po pravěkých sídlištích následně prozkoumány.

Budou někde k vidění Vaše nálezy z této lokality?
Většina dosavadních i budoucích nálezů bude předána do depozitáře muzea, jejich vystavení je otázkou vhodné příležitosti nebo začlenění do plánovaných expozic. 


Další postup zemních prací bude tedy probíhat pod dohledem archeologů, avšak plošný výzkum prováděn nebude. Na staveništi pokračuje skrývka zeminy, byla vybudována provizorní panelová příjezdová cesta z aleje Svobody a v dohledné době se začne s budováním základů.


vloženo: 29.10.12,  revize: 31.10.12,  autor: kri, zobrazeno: 5768

Rychlý kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň

email: info@lfp.cuni.cz
tel.: +420 377 593 400
fax: +420 377 593 449
datová schránka: piyj9b4

IČ:     00216208
DIČ:  CZ00216208

 

Studijní oddělení

Po 8.30-11.30
Út 8.30-11.30 | 12.30-14.30
St zavřeno
Čt 8.30-11.30 | 12.30-14.30
zavřeno

Mgr. Martina Buriánková
vedoucí oddělení
tel.: 377 593 430 martina.buriankova@lfp.cuni.cz Úřední hodiny pokladny

Studijní proděkani

Děkanát, Husova 3, II. patro, místnost proděkanů

prof.MUDr.Alena Skálová,CSc. úterý 8.00 - 9.00 alena.skalova@lfp.cuni.cz

doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc. čtvrtek 10.00 - 12.00 zicha@fnplzen.cz

Kontakty ústavy/kliniky 

teplota: +15,4 °C
tlak: 1019,4 hPa
vlhkost: 93,4%

čas měření:

21.9.2017 16:12

© trueScan s.r.o.