January 30, 2013 7679 dvo

Completion of Study

After completing their studies, students are awarded a Doctor of Medicine degree - MUDr. (Medicinae Universae Doctor) or Doctor of Dental Medicine degree - MDDr. (Medicinæ Dentium Doctor), at a traditional ceremony held in the Carolinum, a historical University hall in Prague. This degree is widely recognized in most countries.

Quick links

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

January 18, 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

January 16, 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

January 12, 2021 2

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System