29. duben 2013 15204 kri

53. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK v Plzni 2013

Vítězné práce

Sekce pregraduální

IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE ZNAKŮ SPOJENÝCH S NÁDOROVÝMI KMENOVÝMI BUŇKAMI U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU A JEHO JATERNÍCH METASTÁZ

J. Vojtíšek, P. Pitule (1,2), M. Čedíková (1), O. Vyčítal (2), O. Daum (3)

Školitel: MUDr. Václav Liška, PhD. (2)
(1) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Chirurgická klinika FN Plzeň, (3) Šiklův ústav patologie FN Plzeň


VLIV KLINICKY RELEVANTNÍ SEPSE NA FUNKCI MITOCHONDRIÍ LEDVIN PRASETE

J. Stelmach I. Vlachová (4. r. MSP), M. Grundmanová (1), Z. Tůma (2), L. Ledvinová (2), V. Danihel (2), J. Beneš (2), J. Chvojka (2)

Školitelé: Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. (1), Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (2)
Biomedicínské centrum a Ústav fyziologie LF UK Plzeň (1), I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň (2)


OVLIVNĚNÍ TITRU SPERMAGLUTINAČNÍCH PROTILÁTEK KRYOKONZERVOVANÝMI SPERMIEMI (PO SWIM-UPU) RŮZNÝCH DÁRCŮ

J. Jarý

Školitel: Prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. (1, 2)
(1) Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, (2) Genetika-Plzeň, s.r.o.

 

Sekce postgraduální

SENZITIVITA A SPECIFICITA TESTŮ ČASNÉ A POZDNÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA INHALAČNÍ ALERGENY U PACIENTŮ S ATOPICKÝM EKZÉMEM

M.Liška, V.Gutová, P.Panzner, P.Brodská

Školitel: Doc.MUDr.Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LFUK a FN Plzeň

DYNAMIKA RANÝCH ZMĚN V KŮŘE MOZEČKU MYŠÍ TYPU LURCHER V LASEROVÉM KONFOKÁLNÍM MIKROSKOPU

Z. Purkartová, F. Vožeh

Školitel: Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň

AUGMENTACE OBRATLOVÉHO TĚLA VERTEBRÁLNÍM STENTEM

J. Belatka, J. Matějka, J. Zeman

Školitel: Doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku