8. srpen 2013 7393 kri

Osobní vzpomínka na velkého muže

 

PROF. MUDr., RNDr. JAROSLAV  SLÍPKA, DrSc. Dne 24. července 2013 zesnul ve věku 87 let pan PROF. MUDr., RNDr. JAROSLAV SLÍPKA, DrSc.. Mnozí jste ho znali a mnozí obdivovali. My měly to štěstí s ním pracovat a tvořit. 

Rodák z Lokte u Karlových Varů pokračoval v rodinné učitelské tradici a byl nadšeným a oblíbeným pedagogem, jehož přednášky byly našimi i zahraničními studenty hojně navštěvovány. Světově proslulý a uznávaný histolog a embryolog, který byl dlouhá léta vedoucím Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, proděkanem a v letech 1962-1966 profesorem a vedoucím ústavu mikroskopické anatomie v Bagdádu, přednášel též v Damašku (Sýrie), v iráckém Mosulu a Basře, v Libyi v Tripolisu a Benghází.

Byl mimořádnou osobností, svými více než 200 pracemi v evoluční morfologii a srovnávací embryologii a aplikací těchto výsledků v teratologii a imunologii je znám po celém světě. Zabýval se mimo jiné vztahy neuro-endokrino-imunitními, například upozornil na účast ektodermu v evoluci thymu, studoval i segmentaci hlavy a vývoj jazyka. V posledních deseti letech se zaměřil ve spolupráci s pracovišti v Oxfordu a Bratislavě na vývoj epibranchiální plakód a ektoderm neurální lišty. Díky své rozsáhlé vědecké a vynikající organizační práci byl dlouholetý předseda Spolku lékařů v Plzni, předseda Anatomické společnosti, sekretář Evropské asociace morfologů a člen redakčních rad několika časopisů i čestný člen 4 zahraničních anatomických společností.

Profesor Slípka se neuzavíral se svými encyklopedickými znalostmi zahrnujícími nejen vlastní obor, tj. histologii a embryologii, ale i obecnou biologii a historii medicíny jen v učebnách ústavu, ale byl proslulý i rozsáhlou popularizační činností v různých masmédiích. Rozhlasové relace, přednášky a články zejména o arabské kultuře a působení MUDr. Vlasty Kálalové jsou dodnes oblíbené u široké veřejnosti.

Byl také přesvědčen o nutnosti celoživotního vzdělávání, proto již v roce 1988 založil při Lékařské fakultě v Plzni Univerzitu třetího věku. Za svou rozsáhlou činnost získal mnohá ocenění – Zlatou medaili Univerzity Karlovy, Cenu Josefa Hlávky za celoživotní práci ve vědě, Medaili J. Jessenia, čestné občanství Lokte a Pečeť města Plzně.

Na pana profesora budeme vždy vzpomínat s láskou a obdivem, neboť byl nejen významným vědcem a učitelem, ale zejména velkým a ušlechtilým člověkem, ochotným vždy podat pomocnou ruku. Všem bude chybět.

Spolupracovníci z Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni tímto upřímně děkují profesoru Slípkovi za společná dlouhá léta nadšené a obětavé práce vědecké, pedagogické i organizační.

Čest jeho památce!

Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Z oslavy 85. narozenin Z oslavy 85. narozenin

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém