20. srpen 2013 8562 kri

Stavby Univerzitního medicínského centra dosáhly nejvyššího bodu

Pokud sledujete růst nové budovy teoretických ústavů fakulty a budov Biomedicínského centra a přemýšleli jste někdy o tom, kam až vlastně porostou, máme pro vás odpověď: právě dosáhly své plné výšky! Betonová „kostra“, budovaná od letošního února, je kompletně hotová a z velké části už i vyplněná cihelnými vyzdívkami. Začíná se pracovat uvnitř budov na rozvodech inženýrských sítí. Venku jsou hotová všechna parkovací místa, a i když silnice a zelené pásy mezi nimi ještě nejsou, parkoviště už nabylo jasných obrysů.

 

Zatímco v březnu ještě ležel na staveništi sníh, na začátku června přišel vydatný déšť a pár týdnů poté dlouhá horka střídaná silnými bouřkami. To všechno samozřejmě stavbu ovlivňuje, zejména je nutné pečlivě hlídat všechny technologické procesy a přizpůsobit „zrání“ stavby venkovní vlhkosti a teplotě. Základy jsou však ve svahu pevně zakotvené a ani červnové promočení okolní půdy je nijak neohrozilo. S obavami jsme pak sledovali prudký vítr, který s sebou přinesly bouřky v prvních srpnových dnech. Naštěstí nedošlo k žádné dramatické události, oba jeřáby i další vybavení stavby jsou dobře zabezpečeny a přežily toto extrémní počasí bez úhony.

 

Začíná se také plnit další část projektu, a to dodávky přístrojového vybavení. Zatím byly zakoupeny první čtyři přístroje pro Biomedicínské centrum a umístěny ve stávajících budovách fakulty, odkud se po dokončení stavby přestěhují na nové pracoviště. Jedním z těchto přístrojů je například dokumentační systém s CCD kamerou pro snímání obrazů 2D elektroforetických gelů (slouží pro separaci proteinů). Byl pořízen také mikroskop se systémem pro laserovou mikrodisekci, tj. pro vyříznutí a izolaci tkáňových oblastí i jednotlivých buněk z tkáňového řezu za pomoci laseru, a analyzátor pro multiplexovou proteinovou a genomickou analýzu vzorků, umožňující simultánní měření až stovky sledovaných látek (analytů) na jedné mikrotitrační destičce.


Popularizační okénko

Co vás napadne, když slyšíte slovo „tahač“? Pokud jste na tom jako já, napadne vás slovo „návěs“ a „kamion“. Odborníci na elektrofyziologii, včetně výzkumníků na lékařské fakultě, však mají představu poněkud jinou. Dobře znají „tahač elektrod“ – a ten je také jedním z přístrojů, pořízených nedávno do Biomedicínského centra.

Nepředstavujme si ale kovové elektrody určené pro svařování elektrickým obloukem. Ani ty, co jsou v zářivkách a výbojkách. Tady jsme v medicíně, v oboru elektrofyziologie, který elektrody používá ke kontaktu přístrojů s tělem pacienta nebo se zkoumanou tkání. Jako například u přístrojů EKG nebo EEG. Jejich elektrody jsou ovšem poměrně velké. Co když se potřebujeme zaměřit jen na jednu buňku? Tam musíme mít elektrodu, která zprostředkuje kontakt s místem o rozměrech pouhých mikrometrů.

A právě k jejich výrobě tahač elektrod slouží. Materiálem je tu skleněná kapilára. V přístroji se nahřeje a v momentu, kdy začíná chladnout, je tahem rozdělena na dvě části, které mají náležitě ostré hroty. Pro měření potenciálu nebo aplikaci proudu je ještě třeba ji naplnit elektrolytem a zasunout do ní vodivou pracovní elektrodu.

Pro snímání uvnitř buňky se nechává hrot elektrody ostrý, naopak pro „patch-clamp“ metodu, kdy je třeba, aby se ústí elektrody přisálo na buněčnou membránu a nepropíchlo ji, se v přístroji hrot tavením ještě zaoblí.

Mikropipetky vyrobené tahačem elektrod mají i další využití. Ty o něco „větší“ slouží ve výzkumném programu Biomedicínského centra např. ke vpravení kmenových buněk do mozku pokusných myší.Ing. Barbora Černíková

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Přednosta KARIM - výběrové řízení

Fakultní nemocnice Plzeň a Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

9. listopad 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 10.10.2017  proběhlo výběrové řízení [...]

1. listopad 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni