11. listopad 2013 4461 kri

Nová technologie na stomatologii

V letošním říjnu získala Stomatologická klinika LF UK Plzeň a FN Plzeň z rozvojového projektu OPVK licence na využívání speciálního ortodontického softwaru, jehož využití představuje v rámci výuky, ale i poskytované zdravotní péče, významný inovativní posun.

Technologie je určena pro prostorové snímání objektů, se kterými se dosud standardně pracuje v zubním lékařství technikou otisků a modelů. Modely a otisky jsou dosud běžně zhotovovány v poměru 1:1 z  otiskovacích či modelových materiálů. Jejich zhotovení vyžaduje spolupráci laboratoře, což přináší mnohdy problém logistický a je i finančně náročný. Rovněž s archivací modelů v reálných velikostech jsou spojeny i prostorové nároky (týká se zejména ortodoncie, kde se běžně modely archivují i několik let). Na modelech z klasických materiálů (např.sádry) se rovněž obtížně simulují plánované přestavby např. pro demonstrační a výukové potřeby. To se týká hlavně ortodoncie, ale třeba i ortognátních chirurgických výkonů a protetiky (chirurgické korekce ortodontických anomálií).

S pomocí licencovaného softwaru v celkové hodnotě přes 0,5 mil. Kč. lze získat naskenováním jak digitální modely sádrových modelů chrupu, tak i otisků chrupu. V počítači lze modely archivovat a dále upravovat a analyzovat. Software disponuje mnoha ortodontickými analýzami, včetně digitálního artikulátoru (umožňuje simulaci pohybu dolní čelisti vůči horní).

Velkou pomocí je možnost provádět simulaci léčby a navrhovat různé typy ortodontických aparátů. Lze tak virtuálně modelovat různé ortodontické anomálie, protetické defekty a podobně a zároveň simulovat jejich řešení. Program je tedy velmi užitečný pro výuku budoucích zubních lékařů a postgraduálních specialistů, ale i pro pacienty při plánování jejich léčby.

Veškerá data lze exportovat, program umí pracovat s otevřeným formátem STL, který lze používat i na dalších platformách. Digitálně archivovaná data lze tak bez nároků na fyzický prostor snadno archivovat, zpětně vyhledávat a na velkoplošném zobrazení demonstrovat i pro velké skupiny studentů základní diagnostiku a terapeutické postupy. Data lze v případě potřeby využít i pro zpětné zhotovení reálného modelu (pomocí 3D tiskárny).

Licence pro využití tohoto softwaru byla financována  ze strukturálních fondů EU  v programu OPVK. Projekt nese název: Inovace praktické výuky v kurikulu zubního lékařství (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0201) a hlavním řešitelem je doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., přednosta Stomatologické kliniky LF UK Plzeň a FN Plzeň.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku