22. leden 2014 5640 dvo

Přehled základních dávek sociálního zabezpečení

Druh dávky

Kde se uplatňuje

Základní podmínky

Doplňující podmínky

Poznámky

Nemocenské

Zaměstnavatel nebo OSSZ

Nemocensky pojištěn, dočasně práce neschopen, OSVČ zaplaceno pojistné

Podpůrčí doba u pracujících důchodců je 70 dnů za rok

Prvních 14 dnů náhrada mzdy podle ZP - zaměstnavatel

Ošetřovné (Ošetřování člena rodiny)

Zaměstnavatel - OSVČ nepřísluší

Nemocensky pojištěn, péče o nemocného člena rodiny

Nejvýše po dobu 9 kalendářních dnů

Společná domácnost s prarodiči

Starobní důchod

OSSZ

Potřebná délka pojištění, dosažení důchodového věku

 

 

Invalidní  důchod (Prvního, druhého, třetího stupně)

OSSZ

Zpravidla potřebná délka pojištění, invalidita

Maximální doba pobírání  do 65 let věku

V 65 letech transformace na starobní důchod

Vdovský a vdovecký důchod

OSSZ

Úmrtí manžela/lky, který splňoval podmínky pro důchod, zpravidla péče o nezaopatřené děti

Poskytuje se do 1 roku po úmrtí manžela/lky

Vlastní důchodový věk neomezeně (nesmí být uzavřen nový sňatek)

Pohřebné

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Vypravení pohřbu

Rodič nezaopatřeného dítěte (26 let věku)

Nezaopatřené dítěte (26 let věku)

Příspěvek na bydlení

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Rozhodný příjem rodiny, vlastník nebo nájemce bytu

Pokud 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady

Maximálně 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením

Druh dávky

Kde se uplatňuje

Základní podmínky

Doplňující podmínky

Poznámky

Příspěvek na péči

 

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Poskytuje se  osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby

Tyto osoby tím hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče

Hodnocení schopnosti zvládat životní situace – 4. Stupně - 800,-- až 12 tis. Kč měsíčně

Příspěvek na mobilitu

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P

Osoba se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována

400 ,-- Kč měsíčně

Příspěvek na zvláštní pomůcku x)

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení

 

Příjem nižší než 8 násobek životního minima společně posuzovaných osob

Spoluúčast 10 % z ceny, minimálně však 1000,-- Kč, max. výše 400 tis. Kč

Příspěvek na živobytí

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Nedosažení  příjmu  osoby či rodiny částky živobytí.

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně

Odečtou se přiměřené náklady na bydlení – viz příspěvek na bydlení

Doplatek na bydlení

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení

Nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Omezení stejné jako u příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory

Mimořádná okamžitá pomoc

Krajská pobočka ÚP – kontaktní pracoviště

Situace , které je nutno bezodkladně řešit

Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek

Vážná újma na zdraví, živelná pohroma, náhrada či oprava věcí dlouhodobé spotřeby

Poznámky : x) jako příspěvek na zvláštní pomůcku lze získat prostředky na: pořízení motorového vozidla nebo jeho úprava, stavební úprava bytu či garáže, světelná či zvuková signalizace, schodolez či speciální zvedací plošina, speciální úprava PC, speciální tiskárna, diktafon, vodící pes , slepecký psací stroj, speciální zádržné systémy apod.

Adresy institucí pro Plzeň  a okolí:

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – sever,  Goethova 10, 306 03 Plzeň, Telefon: +420 377 205 111

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – město,  Americká 28-30, 303 18 Plzeň, Telefon: +420 377 486 111

(Obě pracoviště dostupné blízko sebe – trolejbus č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bus č. 20, 27, 33, 35, 40)

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – jih,  Lobezská 12, 305 75 Plzeň, Telefon: +420 377 426 111
(Dostupné trolejbusem č. 12)

Úřední hodiny všech OSSZ : Pondělí a středa 8.00 až 17:00 h, úterý a čtvrtek 8:00 až 14:00 h, pátek 8:00 až 13:00 h

Úřad práce Krajská pobočka v Plzni , Státní sociální podpora a  Hmotná nouze,  Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 320 71 Plzeň 1  (Obě pracoviště dostupné blízko sebe – tram č. 4, bus č. 21, 24, 30, 35) , Telefon : + 420 950 148 111

Úřad práce Krajská pobočka v Plzni, Sociální služby, příspěvek na péči, Dávky pro osoby se zdravotním postižením  

 Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,  Telefon : + 420 950 148 111

Úřední hodiny pracovišť ÚP: Pondělí a středa:  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h,  Úterý a čtvrtek :  8:00 - 11:00  h

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb,  Martinská 2,  Plzeň , Tel.: 378 033 351; 378 033 353  Úřední hodiny: Pondělí a středa 8.00 – 17.00 h

Konzultace možná na e-mailu: Libuse.Celedova@lfp.cuni.cz           

                                                                   Sestavil: © ing. Antonín Vacík, Ústav sociálního lékařství

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/ Odborný asistent Ústavu biologie

UKLFP/ 49269/2021-7 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo [...]

4. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém