31. leden 2014 4228 dvo

Mediální obraz seniorů

MUDr. Jaroslav Kotrba

    Senioři tvoří jako diváci, posluchači a čtenáři vděčnou část příjemců programů televize, rozhlasu, denního tisku i časopisů a stávají se mnohdy i uživateli internetu.

   První část je věnována veřejnoprávním a komerčním sdělovacím  prostředkům. Veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou financovány z veřejných zdrojů. Od veřejnoprávních sdělovacích prostředků se proto právem očekává objektivní a vyvážené zpravodajství.  Přestože i u veřejnoprávních sdělovacích prostředků je důležité zajistit dobrou sledovanost jejich pořadů veřejností, je povinností veřejnoprávních sdělovacích prostředků vytvářet mediální obraz seniorů  na základě podávání objektivních zpráv. Veřejnoprávní sdělovací prostředky často informují o problémech stáří, o ekonomické situaci starších občanů, o nemocech stáří a o osamělosti starších občanů a potřebě jim pomoci. Rovněž informují o  nutnosti provedení důchodové reformy a o důvodech, které k provedení této reformy vedou.

   Komerční sdělovací prostředky jsou financovány soukromými subjekty. Hlavní část prostředků je získávána ze zadávaných reklam. Proto u komerčních sdělovacích prostředků je důraz kladen především na zajištění co nejvyšší míry sledovanosti jejich pořadů ze strany veřejnosti. I v komerčních sdělovacích prostředcích jsou uváděny zprávy ze života seniorů, častěji jsou však zde senioři uváděni jako původci či oběti životních událostí neobvyklých, nešťastných či dokonce tragických. Tyto zprávy, jejichž  záměrem je získat co největší zájem veřejnosti,  tak mohou  přispívat k vytváření předsudků a stereotypního pohledu veřejnosti na seniory. Jsou zde uvedeny konkrétní případy informování veřejnosti o těchto událostech.

   V další části je uveden význam sdělovacích prostředků při vytváření mediálního obrazu seniorů u veřejnosti. Sdělovací prostředky svým působením představují velký vliv na veřejnost.  Mohou proto pomáhat tvořit příznivý obraz seniorů objektivním informováním veřejnosti o právech a potřebách seniorů, začlenění do společnosti, právu na důstojný život ve stáří a o nutnosti zachování dobrého soužití všech generací a sociální soudržnosti ve společnosti. V přípravě svých pořadů pak sdělovací prostředky mohou informovat nejen o těžkostech a nemocech stáří a  osamělosti starších občanů, ale zejména mohou přispět ke zlepšení mediálního obrazu seniorů u veřejnosti uváděním pořadů věnovaných aktivním seniorům, kteří ve svém životě něco dokázali a zůstávají nám vzorem pro další generace. Jsou zde uvedeny příklady známých osobností vyššího věku z oblasti kultury a sportu.

   V závěru je citován úspěšný film „Babí léto“ režiséra Vladimíra Michálka z roku 2001 v hlavních rolích s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou, který získal 4x cenu Český lev a jehož hlavním motivem je umění žít.


Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Chirurgické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331902/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331907/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém