31. leden 2014 4189 dvo

Sociální síť ve vyšším věku

MUDr. Jaroslav Kotrba

   Ve vyšším věku dochází k životním změnám, mezi které patří osamostatnění dětí, odchod do důchodu, změna finanční situace, nemoci či ovdovění. Podporou v tomto životním období může být pro starší občany sociální síť, která je tvořena především rodinou s dětmi a vnuky, ale i přáteli, sousedy a dalšími známými osobami.   Sociální síť si každý z nás buduje během celého života. Na rozsahu a velikosti sociální sítě záleží, jak budeme žít ve stáří.

   V současnosti dochází v naší společnosti ke změnám věkového složení obyvatelstva. Přibývá občanů vyššího věku a přibývá počet jednočlenných domácností. Dochází ale i k ohrožení sociální soudržnosti a mezigenerační solidarity. Mezi mladší a střední generací se objevují  různé předsudky proti starším občanům jako pokles duševních schopností, neschopnost přijímat  nové skutečnosti či neproduktivnost a zbytečnost.

    Pro občany vyššího věku právě v tomto životním období jsou důležité sociální dovednosti se schopností navazovat a udržet sociální kontakty, umět si pomoci řešit své nastalé životní situace a nedostávat se tak do vlastní sociální izolace.

Pomoci může posilování dosavadních sociálních kontaktů a získávání sociálních kontaktů nových. Důležitá je prevence osamělosti starších občanů zejména v situaci, kdy u těchto občanů dochází ke zhoršení zdravotního stavu s omezením pohyblivosti nebo ke zhoršení zraku, sluchu či řeči.

    Nejvýznamnější částí sociální sítě ve vyšším věku je rodina. Opora poskytovaná partnerem, dětmi a vnuky poskytuje staršímu občanovi pocit jistoty a bezpečí. Význam této opory stoupá při zhoršování zdravotního stavu a při ztrátě soběstačnosti. Potřebná je zejména pomoc při zajišťování provozu domácnosti a při osobní hygieně, často i doprovod k lékaři nebo pomoc při jednání na úřadech.

   Součástí sociální sítě ve vyšším věku jsou přátelé a známí. Přátelé často bývají ze sousedství, ze školy, z vojny nebo z bývalého pracoviště. S přáteli mohou starší občané hovořit o svých starostech i  o společných zájmech a činnostech. Přátelé často  poskytují rady a informace pro řešení životních situací. Starší občané se setkávají na lavičkách před domem, v obchodech a nákupních centrech, v čekárnách u lékaře, v zájmových centrech, v klubech pro seniory, při vycházkách i v hostincích.

   Sociální síť ve vyšším věku tvořená rodinou, přáteli a dalšími osobami je důležitou oporou pro starší občany. Její význam  jako podpůrné sociální sítě stoupá v situaci, kdy starší občan potřebuje pomoc okolí v důvodu zhoršení zdravotního stavu a ztráty soběstačnosti. Dobře vytvořená sociální síť se tak stává zdrojem jistoty a bezpečí pro starší občany a přispívá ke zlepšení kvality jejich života ve stáří.


Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Chirurgické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331902/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331907/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém