18. březen 2014 5764 rat

Nizozemí

Město: Nijmegen

Název organizace: Radboud umc

Obor, ročník: Všeob, 3. ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 5.8.-2.9.2017
Náplň pobytu: Stáž se mi moc líbila. Byla jsem na oddělení kardiologie, první týden na coronary care unit, druhý týden na cardiological ward, třetí na invasive cardiology a čtvrtý na non-invasive cardiology. Stáž probíhala v pohodě, všichni mluvili skvěle anglicky a věnovali se mi. Každý den se začínalo v 8 hodin a končila jsem okolo čtvrté.
Nejvíce se mi líbilo, že doktoři nechodili ráno na vizitu, ale každý pokoj měl svého lékaře a sestru, se kterou si vždy lékař dopoledne sedll u počítače(neměli žádnou papírovou dokumentaci), probrali daného pacienta a pak šel doktor pacienta navštívit a promluvit si sním. Mladší lékaři vždy předtím konzultovali svého pacienta se starším doktorem, který je vždy všechny obešel. Mohla jsem chodit s lékařem k pacientům, poslouchat srdce a plíce, prohlížet si jejich dokumentaci v počítači a výsledky vyšetření, sledovat různé výkony, vyzkoušet si echokardiografii...
Celkově hodnotím stáž pozitivně, všichni byli ke mně vtřícní a měli skvělě fungující a moderní nemocnici.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: studentský dům

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: dvakrát dražší

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Jela jsem vlakem, zpáteční jízdenka stála přibližně 220 eur.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: Za MHD jsem neutratila téměř nic, jezdila jsem na kole, které mi půjčili Holanďani.

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 600 eur, z toho asi 100 euro stálo cestování vlakem po Holandsku

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): O víkendech se dá jet vlakem po Holandsku kamkoliv nebo do Belgie, vzdálenosti nejsou velké. Navštívila jsem Haag, Leiden a Utrecht.

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém